Úvodná stránka

Rozpočet obce na roky 2017 - 2019 - návrh

04.11.2016 16:26
Dávam Vám do pozornosti na pripomienkovanie návrh rozpočtu obce Podhorie na roky 2017 až 2019. Návrh vzali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie. Rozpočet je teraz po dobu 15 dní na obecnej výveske a po pripomienkovaní bude predložený na schválenie na najbližšie zasadnutie obecného...
>>

Záverečný účet obce 2015

10.06.2016 10:08
Záverečný účet obce bol predložený dňa 30.6. 2016 na schválenie. Uznesenie č. 37/2016 V bode: Schválenie Záverečného účtu za rok 2015 Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie schvaľuje celoročné hospodárenie obce Podhorie za rok 2015 bez výhrad.   K nahliadnutiu je tu: Záverečný účet Podhorie...
>>

Parlamentné voľby 2016 - výsledky v obci Podhorie

07.03.2016 10:33
Voľby 2016 výsledky.pdf
>>

Rozpočet obce na roky 2016-2018 - schválenie

18.12.2015 09:27
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol schválený rozpočet obce Podhorie na roky 2016 - 2018.Rozpočet 2016-2018_schválený.xls
>>

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obec Podhorie 2015 - 2022

16.12.2015 16:48
V uplynulých dňoch obecné zastupiteľstvo schválilo nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podhorie na programové obdobie 2015 - 2022. Týmto strategickým dokumentom sa budeme riadiť v nadchádzajúcom období. Akékoľvek zmeny, návrhy, ktoré v priebehu obdobia bude potrebné riešiť, je...
>>

ČO SA DEJE V PODHORÍ A V BLÍZKOM OKOLÍ

Pečieme oblátky a trubičky

05.12.2016 16:21
>>

Stretnutie s Mikulášom

04.12.2016 10:37
>>

Pečieme medovníčky

28.11.2016 23:01
>>

Tvorivé dielne - výroba adventných vencov

21.11.2016 21:48
>>

Burza detského a dospelého ošatenia

16.11.2016 16:23
Pozývame všetkých ktorí si chcú vymeniť šatník, zbaviť sa nepoužívaných vecí, prípadne si doplniť svoj šatník o nové kúsky - dňa 17.11. o 16,30 hodine v sále KD sa bude konať Jesenná burza ošatenia. Príďte so svojimi vecami, prípadne sa príďte len pozrieť a niečo si vybrať. Ponúkame teplý čajík...
>>

Valné zhromaždenie - Urbárska spoločnosť Žakýl

16.11.2016 16:21
Dňa 16.12. 2016 o 16,00 hod v sále Kultúrneho domu v Podhorí sa uskutoční Valné zhromaždenie "Urbárskej a pasienkovej spoločnosti - pozemkové Spoločenstvo PODHORIE - ŽAKÝL". Pozvánka urbár.pdf (310 kB)
>>

Deň matiek

09.05.2016 09:50
>>

Pálenie vatry

09.05.2016 09:48
>>

Stavanie mája

29.04.2016 10:47
 
>>

Výstup na Žakýlsky hrad

28.04.2016 22:18
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Kalendár
Dnes je:

Meniny má:

Nové na stránke

Jedálny lístok 49. týždeň

05.12.2016 16:27
Jedalny listok 49. týždeň.pdf (279,9 kB)
>>

Kalendár na rok 2017

28.11.2016 23:26
Záujemcovia o kalendár na rok 2017 si tento môžu zakúpiť na Obecnom úrade v Podhorí - Kalendár záhradkára - prof. Hričovský. Cena kalendára je 3,0 Eur.
>>

Vyradené knihy za symbolickú cenu

11.05.2016 09:37
Obec Podhorie ponúka na predaj knihy za symbolickú cenu 0,10 Eur/ks. Knihy sú určené na vyradenie, v prípade záujmu nás prosím kontaktujte na Obecnom úrade v Podhorí, emial: obecnyurad@podhorie.sk, tel. 045-6992125, 0915817675 Zoznam kníh knižnica_vyradenie_2016.xls (162 kB)
>>

Zmluva o pozemkovom spoločenstve

18.11.2015 12:52
V časti Občan - Pozemkové spoločenstvo Žakýl, nájdete nový dokument - Zmluva o pozemkovom spoločenstve.
>>

Oznámenie o povinnosti uzavretia nájomnej zmluvy na hrobové miesto

08.10.2015 13:28
Obec Podhorie oznamuje občanom, že v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve  uzatvára na Obecnom úrade v Podhorí nájomné zmluvy na hrobové miesta.Žiadame občanov, ktorínemajú uzatvorené nájomné zmluvy na hrobové miesta aby nahlásili  na Obecný úrad v Podhorí (t.č.045/6992125)...
>>

Obchodná verejná súťaž na predaj dreva na pni

25.09.2015 13:45
Pozemkové spoločenstvo Teplá vyhlasuje: OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ NA PREDAJ DREVA NA PNI Informácie nájdete: Pozemkové spoločenstvo Teplá 
>>

Tlačivá

26.08.2015 12:07
V časti "Občan - Obecný úrad" si nájdete tlačivá - žiadosti a ohlásenia.
>>

Internetová tabuľa oznamov

Publikácia o obci Podhorie

Publikáciu o obci Podhorie, autor Jozef Košta (Lovča), si môžete zakúpiť na Obecnom úrade, alebo objednať na adrese obecného úradu: Obecný úrad č.84, 969 82 Podhorie obecnyurad@podhorie.skTel. - Fax. : 045/6992125 Mobil: 0915 817 675 Cena je 7 Eur.
>>

Otvorenie novej sezóny v pestovateľskej pálenici v Podhorí

Pálenica otvára svoju sezónu dňa 1. októbra 2015. Svoje objednávky na pálenie ovocného kvasu si môžete nahlasovať u páleničiarov, p. Václava Luptáka a p. Petra Žbirku.Blžšie informácie nájdete v časti - Obecná pálenica Podhorčan
>>

Kúpne zmluvy - zverejnenie

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení   zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány...
>>

Záverečný účet obce Podhorie

V priebehu mesiaca jún bol schválený záverečný účet obce k 31.12.2014 poslancami obecného zastupiteľstva. Záverečný účet si môžete pozrieť na obecnej tabuli vedľa autobusovej zastávky a vo vývesnej tabuli v časti Žakýl.Záverečný účet nájdete tu:  Záverečný účet Podhorie 2014.doc
>>

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj pozemku

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ JE UKONČENÁObec Podhorie,Obecný úrad č. 84, 969 82 Podhoriev y h l a s u j e OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽpodľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9zákonač. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovo najvhodnejší návrh na...
>>

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj pozemkov

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ JE UKONČENÁObec Podhorie,Obecný úrad č. 84, 969 82 Podhoriev y h l a s u j e  OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽpodľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9zákonač. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovo najvhodnejší...
>>

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom pozemkov

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ JE UKONČENÁObec Podhorie,Obecný úrad č. 84, 969 82 Podhoriev y h l a s u j e OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽpodľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9zákonač. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovo najvhodnejší návrh na...
>>

Informácia

Oznamujeme všetkým diabetickým pacientom:   Od 1.11.2014 začína ordinovať v Banskej Štiavnici diabetológ pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní. Ambulancia sa nachádza v zdravotnom stredisku Medicentrum BS na sídlisku Drieňová, na ulici Energetikov číslo 1. Jedná sa o nedávno vybudované...
>>

Informačný leták CO

Informačný leták CO.docx (184,7 kB)
>>

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode