Sadzobník poplatkov za služby

SADZOBNÍK    CIEN (platný od r. 2015)

 

( návrh ceny podľa §43 Občianskeho zákonníka
a zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení a doplnení )

                                                                        Základné sadzby

Vysielanie v obecnom rozhlase

za jeden oznam ............................................              3 eurá

za viac oznamov .........................................               4 eurá

Vyorávanie dvora v zimnom období

- jednorazová služba do  10 metrov ............................1 euro 65 centov

- nad 10 metrov .............................................           3 eurá   31 centov

 

Prenájom nehnuteľných veci - jednorazový

a)  priestory kultúrneho domu  - klubu mládeže- amfiteátra - šatne

občania .............................................................          16 eur  59 centov

právnické osoby, súkromní podnikatelia, organizácie do  5 hod.
.........................................................          16 eur  59 centov

nad 5 hod. ........................................................          33 eur  19 centov

b)     priestory domu  smútku ..........................            6 eur  63 centov

c)      cintorínske  poplatky

prenájom hrobového miesta na  dobu 4 rokov

                                    jednohrob...............                   4 eurá

                                    dvojhrob  ..............                    8 eur

                                    trojhrob  ...............                    12eur

 

d)     predajné miesto  - jednorazové ...........                2 eura

 Prenájom nehnuteľných veci - dlhodobý

a)  nebytové priestory pre podnikateľské účely ,
pre organizácie , právnické a fyzické osoby

                                                                           13 eur 28  centov / m²  na rok

 

Prenájom hnuteľných vecí

Stoly   1 ks ...............................................................................                      33 centov / 1 deň

Stoličky  1 ks ...........................................................................                       16 centov / 1 deň

Záhradné sedenie drevené (stôl + 2 lavice) - pre občanov ...........                       4 eurá/týždeň                 

                                                             - pre ostatných ..........                      12 eur/týždeň

Záhradný prístrešok - pre občanov ............................................                       3 eurá/ týždeň

                            - pre ostatných ...........................................                       9 eur/týždeň

Rebrík  vysúvací - polovica  ......................................................                        1 euro  65 centov / 1 deň

                            celý............................................................                         3 eurá  31 centov / 1 deň

Záhradné nožnice ....................................................................                       1 euro / 1 deň            

Krtko -  kanalizačná pružina  ...................................................                        1 euro 65 centov /1 deň

Elektrický  cirkulár -  pre občanov  .......................................                           3 eurá 31 centov /1 deň

                          - pre ostatných ........................................                           9 eur  95 centov  /1deň

Elektrická  zváračka   - pre občanov .........................................                       3 eurá 31 centov /1 deň

                              - pre ostatných .........................................       .               9 eur 95 centov  /1deň

Elektrická vŕtačka -  pre občanov ............................................                        3 eurá 31 centov /1 deň

                              -   pre ostatných..........................................                    9 eur 95 centov  /1deň

Elektrická  miešačka  - pre občanov...........................................                      3 eurá 31 centov /1deň                                 

                               - pre ostatných .......................................                      9 eur  95 centov /1deň

Elektrická rozbrusovačka  - pre občanov...................................                      3 eurá 31 centov /1 deň

                              -  pre ostatných ................................                            9 eur  95 centov  /1deň

Nabíjačka - pre občanov.........................................................                        3 eurá 31centov/1deň                

               - pre ostatných .......................................................                       9 eur  95 centov / 1deň

Nitovacie kliešte ...........................................................................                1 euro 65 centov / 1 deň

Varnica 40 litr.   .......................................................................                    1 euro 65 centov / 1 deň  

                5 litr. ...........................................................................                          66 centov / 1 deň

Foršne  1 ks  ( na lavičky ) + 3 nôžky..............................................    .                      82 centov / 1 deň

                                                                                                                        a každý začatý deň nájmu

Lešenie    komplet -  pre občanov ...............................................                     3 eurá 31 centov/1 týždeň

                                - pre ostatných ............................................              26 eur 55 centov/1 týždeň

Lešenárske koníky ( kozy )  za 1 ks  pre občanov ......................                               66 centov / 1 deň

                                - za 1 ks  pre ostatných ...................                          1 euro 65 centov / 1 deň

Elektrická vyhňa         .................................................................                 1 euro 99 centov /1 deň

Elektrické varhany......................................................................                  1 euro 65 centov /1 deň

Basa - hudobný nástroj ..............................................................                   3 eurá 31 centov/1 týždeň

Krovinorez      ( umožnený len so zamestnancom  obecného úradu  )

- počítaný je poplatok  + hodinová mzda pracovníka ..................                      4 eurá 97 centov/ 1 hod.    

Reťazová píla (so zamestnancom obecného úradu)     

- počítaný je poplatok  + hodinová mzda pracovníka ..................                      4 eurá 97 centov/ 1 hod.   

Kopírovanie a tlač tlačív A 4 jednostranne ČB.............................................. 0,10 Eur

A 4 obojstranne ČB .................................................................................  0,15 Eur

A 4 jednostranne, farebne .......................................................................   0,20 Eur

A 4 jednostranne obrázok, ČB .................................................................   0,50 Eur

A 4 jednostranne obrázok, farebne .........................................................    0,80 Eur

Poplatok za knihy po skončení výpožičnej doby

Poplatok za vypožičané knihy, ktoré neboli vrátené  počas výpožičnej doby   6 mesiacov ........................16 centov/ za každú knihu a každý ďalší týždeň

Úhrada za služby dopravných prostriedkov traktor .....................             1 euro 32 centov/1 km + 4 eurá 97 centov  / 1 hodinu +  každú začatú hodinu použitia

Úhrada za službu poskytovania riadu  .........................................          0,10 Eur za jednu osobu (tanier plytký, hlboký, príbor, pohár)

Úhrada za poskytnutie - biely obrus    ........................................          0,30 Eur/1 ks

 

 

Schválené OZ dňa 27.3. 2015

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode