Realizované projekty

ROK 2017:

1. PROJEKT

Finančná podpora z Fondu na podporu umenia - 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra

Názov projektu: Modernizácia a rozšírenie služieb v obecnej knižnici.

Miesto realizácie: knižnica Jozefa Horáka - obecná knižnica v Podhorí

Rozpočet projektu: 2 960 €         Z toho žiadaná suma: 2 660 €

Schválená čiastka: 1 500 €

Spolufinancovanie obcou: 150 €

Predkladateľ: Obec Podhorie, zodpovedná osoba Dana Lóžiová

Odborný garant projektu: Ing. Dana Lóžiová

Krátka anotácia:

V rámci projektu by sme chceli dokončiť modernizáciu našej obecnej knižnice a zlepšiť a rozšíriť poskytované služby s cieľom
zvýšiť návštevnosť knižnice a rozšíriť aktivity organizované v knižničných priestoroch.

Začiatok realizáciejún 2017     Dátum ukončenia: december 2017

 

2. PROJEKT

Finančná podpora z Fondu na podporu umenia - 5.1.3 Akvizícia knižníc

Názov projektu: Nové knihy do vynovenej knižnice.

Miesto realizácie: knižnica Jozefa Horáka - obecná knižnica v Podhorí

Rozpočet projektu: 1 110 €         Z toho žiadaná suma: 1 000 €

Schválená čiastka: 1 000 €

Spolufinancovanie obcou: 110 €

Predkladateľ: Obec Podhorie, zodpovedná osoba Dana Lóžiová

Odborný garant projektu: Mgr. Katarína Kováčová

Krátka anotácia:

V rámci projektu by sme chceli do našej vynovenej obecnej knižnice Jozefa Horáka nakúpiť ďalšie nové knižné tituly, zvýšiť
tým počet čitateľov a návštevníkov knižnice. Cieľovou skupinou budú čitatelia rôznych vekových kategórií, od detského
čitateľa až po seniorov. Zakúpením nových hodnotných titulov by sme chceli zvýšiť atraktívnosť našej knižnice, chceli by sme
zvýšiť návštevnosť a dostať knihu medzi širšiu verejnosť.

Začiatok realizáciejún 2017    Dátum ukončenia: december 2017

 

3. PROJEKT

SAŽP - PROGRAM OBNOVY DEDINY

Názov projektu: Ovocný a okrasný park v Podhorí

Miesto realizácie: plocha pod cintorínom v obci Podhorie

Rozpočet projektu: 5 264 €         Z toho žiadaná suma: 5 000 €

Schválená čiastka: 5 000 €

Spolufinancovanie obcou: 264 €

Predkladateľ: Obec Podhorie, zodpovedná osoba Dana Lóžiová

Odborný garant projektu: Ing. Dana Lóžiová

Krátka anotácia:

Obec v spolupráci s občianskym združením Teplá – Žakýl a členmi DHZO chce zrevitalizovať verejný priestor vedľa cintorína
a pod cintorínom a pokračovať v budovaní ovocného a okrasného parku v obci Podhorie. Park bude plynulým prechod z
nedávno vybudovaného ovocného parku - Horákovej Štepnice, ktorú sme riešili v rámci projektu. Chceme pokračovať s
výsadbou ovocných stromov - domáce odrody, okrasných a ovocných kríkov - arónie, jarabiny, rakytníky, atď, vybudovať z
kameňa múriky a vytvoriť kamennou drťou vysypané chodníky, ktoré sa budú striedať s existujúcimi trávnatými plochami a
vhodne upravenými nízkymi živými plotmi a skalkovinami. Čiastočným využitím terénnych nerovností a novou výsadbou
ovocných a okrasných stromov a kríkov sa vytvorí oddychová zóna, ktorá sa dotvorí drevenými lavičkami, drevenými
prvkami a kovanými smetnými košmi. Ovocný a okrasný park v centre obce bude slúžiť pre oddych mladým rodinám s
deťmi, ale i starším obyvateľom a návštevníkom našej obce.

Začiatok realizáciejúl 2017     Dátum ukončenia: december 2017

 

 

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode