110. výročie narodenia spisovateľa Jozefa Horáka

26.02.2017 20:32

Dňa 4. 3. 2017 (sobota) o 14,00 hodine sa v priestoroch Obecnej knižnice Jozefa Horáka (budova amfiteátra v obci Podhorie)  bude konať "rozprávanie o Jozefovi Horákovi a jeho povestiach".

Rozprávanie o tom ako u nás Jozef Horák učil a tvoril. V obci ešte žije niekoľko jeho žiakov a žiačiek, ktorí majú okolo 80 rokov. V školských laviciach s nimi ešte sedela dcéra Jozefa Horáka. Tieto starenky a starčekovia, tety a ujovia sú dokonca opísaní v niektorých Horákových povestiach.

O Teplej a Žakýli sa píše v jeho dielach, dokonca bola natočená inscenácia Žakýlska Veronka, ktorú si spolu s deťmi našej obce premietneme. Prečítame si úryvky z jeho povestí, v ktorých sa píše o konkrétnych obyvateľoch v našej obci.

Táto zaujímavá akcia je najmä pre našich školákov, ktorí sa o Jozefovi Horákovi učia v škole. Akcia sa koná v mesiaci marec, ktorý je mesiacom kníh.

Naša obecná knižnica v miinulom roku doplnila knižničné fondy a prebehla v nej dokonca menšia rekonštrukcia, všetko vďaka financiám z Fondu na podporu umenia a spolufinancovaniu z obecného rozpočtu.

Obec Podhorie získala dotáciie vo výške:

- na nákup kníh 1000 Eur

- na rekonštrukciu (nákup regálov, stolov, stoličiek, kresiel, osvetlenia, elektrických konvektorov, na maľovanie) 2200 Eur

 

Všetkých srdečne pozývame.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE