2017

03.04.2018 18:55

Vodárenská_zmluva o dodávke vody v cisterne_2017.pdf (464,1 kB)

Darovacia zmluva.pdf (767,1 kB)

Kúpna zmluva 1977.pdf (477,2 kB)

Kúpna zmluva 2443.pdf (850,3 kB)

Kúpna zmluva č. 1425.pdf (313,4 kB)

Kúpna zmluva 3197.pdf (485,3 kB)

Zmluva o zabezpečení poskytovania prepravnej služby.pdf (1 MB)

Zmluva o zabezpečení poriadkovej služby 1.pdf (665 kB)

Zmluva o vzájomnej spolupráci.pdf (491,5 kB)

Zmluva o výpožičke 1.pdf (890,3 kB)

Dohoda - Klátik Jozef.pdf (844 kB)
Dodatok k Zmluve 102015.pdf (290 kB)
Dodatok 102015.pdf (282,2 kB)
Dodatok 132017.pdf (293,9 kB)
Dodatok 159372040102.pdf (1,1 MB)
Dodatok 159372456254.pdf (1,1 MB)
Dodatok 52017.pdf (288,6 kB)
Dodatok č. 11 k zmluve o zriadení spoločného úradu.pdf (2 MB)
Dodatok č. 32015.pdf (275,9 kB)
Dodatok č.1 k Zmluve 1751102564.pdf (1,9 MB)
Dodatok č.1 k zmluve 1751302528.pdf (1,5 MB)
Dodatok k zmluve 52017.pdf (313,7 kB)
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb.pdf (3,5 MB)
Dodatok162016.pdf (266,8 kB)
Dohoda - Kašiar Marián.pdf (934,5 kB)
Dohoda - Klátik Jozef.pdf (844 kB)
Dohoda 1727052124.pdf (4,8 MB)
Dohoda č. 172701057.pdf (1,6 MB)
Dohoda č. 1727054196.pdf (7 MB)
Dohoda číslo 172705211.pdf (5 MB)
Dohoda Kašiar Marián 1.pdf (960,6 kB)
Dohoda Kašiar Marián 2.pdf (963 kB)
Dohoda Marián Kašiar 2017.pdf (953,1 kB)
Dohoda Marián Kašiár.pdf (943 kB)
Dohoda Mucha Milan.pdf (940,2 kB)
Dohoda Mucha Stanislav 12017.pdf (879,8 kB)
Dohoda Mucha Stanislav.pdf (865,2 kB)
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb - Mu.pdf (967 kB)
Dohoda o ukončení zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska.pdf (413,6 kB)
Dohoda o zabezpečení povinnej práce.pdf (1,4 MB)
Dohoda o zániku Zamestnávateľskej zmluvy č. 00320935.pdf (311,8 kB)
Dohoda o zrušení zmluvy o manažmente projektu.pdf (564,9 kB)
Kolektívna zmluva 2017.pdf (2,8 MB)
Licenčná zmluva.pdf (1,1 MB)
Poistenie - komunálna poisťovňa.pdf (992,1 kB)
Príloha k Zmluve o poskytnutí Verejných služieb.pdf (919,7 kB)
Zámenná zmluva.pdf (1,5 MB)
Zmluva - audit.pdf (1,5 MB)
Zmluva DHZ0 č. 147243.pdf (2 MB)
Zmluva o bežnom účte.pdf (486,9 kB)
Zmluva o manažmente projektu 1.pdf (2,3 MB)
Zmluva o manažmente projektu 2.pdf (2,3 MB)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1751302528.pdf (3,4 MB)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-511-02564.pdf (2,1 MB)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov_2017.pdf (3,4 MB)
Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky.pdf (471,3 kB)
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu.pdf (5,6 MB)
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb.pdf (1,7 MB)
Zmluva o poskytovaní služieb.pdf (1 MB)
Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska.pdf (919,9 kB)
Zmluva o účinkovaní.pdf (571,5 kB)
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest.pdf (783,2 kB)
Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadua zberovej akcii na úz.pdf (1,2 MB)
Kolektívna zmluva 2017.pdf (2,2 MB)

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE