2018

03.04.2018 18:53

Dodatok k Zmluve poskytovania prepravnej služby.pdf (401,1 kB)

Zmluva DHZO č. 148274.pdf (1,9 MB)

Zmluva o dielo s licenčným dojednaním 1.pdf (1,4 MB)

Zmluva o dielo s licenčným dojednaním 2.pdf (1,4 MB)

Zmluva o dielo s licenčným dojednaním.pdf (1,4 MB)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1844100747.pdf (4,5 MB)

Zmluva o poskytnutí služby.pdf (1,3 MB)

Zmluva o vode 12018.pdf (515,1 kB)

Kolektívna zmluva 2018.pdf (2,9 MB)

Vodárenská_dohoda o odobratí vzorky z pitnej vody_2018.pdf (448,4 kB)

Kolektívna zmluva 2018.pdf (2,2 MB)

Príkazná zmluva 2018.pdf (392,5 kB)

Príkazná znluva zo dňa 14.05.2018.pdf (489,5 kB)

Zmluva o dielo.pdf (1,5 MB)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-02069.pdf (2220684)

Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení k informačného systému DCOM.pdf (5,3 MB)

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 12018.pdf (996,8 kB)

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 22018.pdf (1 MB)

Darovacia zmluva 1.pdf (968,1 kB)

Regitko príkazná zmluva2018.pdf (1,1 MB)

Dohoda 52A.pdf (5,6 MB)

Dohoda 54.pdf (7,5 MB)

OOCR_zmluva.pdf (602,5 kB)

Príkazná znluva pdf (489,5 kB)

Zmluva o reklame.pdf (318,6 kB)

Zmluva o zabezpečení poriadkovej služby.pdf (690 kB)

Zmluva č. 1202018ODDF.pdf (2,9 MB)

Príkazná zmluva - Tóth.pdf (469,7 kB)

Darovacia zmluva - Spolok chalupárov.pdf (312,3 kB)

Zámenná zmluva.pdf (1,2 MB)

Dohoda o cene č. 20188006683.pdf (439,8 kB)

Dohoda o cene č. 20188006336.pdf (453 kB)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1851303512.pdf (4,3 MB)

Zámenná zmluva.pdf (444,1 kB)

Zmluva č. 93POD60218.pdf (5,9 MB)

Dohoda o cene.pdf (463,1 kB)

Zámenná zmluva

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

Zmluva o spracovaní osobných údajov.pdf (1,4 MB)

Zmluva o dielo 2018.pdf (573,6 kB)

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb .pdf (7,2 MB)

Dohoda - október.pdf (467,9 kB)

Príloha č. 1 k Zmluve č. SZH0724201501.pdf (883,8 kB)

Zmluva o dielo 1.pdf (606,5 kB)

Príkazná zmluva - Farbiaková.pdf (432,1 kB)

Zmluva č 12BB2018.pdf (2,9 MB)

Zmluva č PHZ-OPK1-2018-003181.pdf (2696572)

Zmluva voda 22018.pdf (523,7 kB)

Zmluva o elektronickej službe.pdf (974,2 kB)

Zmluva o elektronickej službe Business24.pdf (862,1 kB)

Príloha 1 Zmluva o elektronickej službe Business24.pdf (1,1 MB)

Príkazná zmluva - Hričovský.pdf (423,8 kB)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb.pdf (435,7 kB)

Zmluva o poskytnutí verejných služieb - Slovak Telekom, a.s..pdf (1,9 MB)

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE