Folklórne slávnosti 2013 - už sú za nami

18.08.2013 22:13

6.7.2013 sa v obci Podhorie konali obecné folklórne slávnosti. Aj napriek počasiu, ktoré nám skomplikovalo otvorenie podujatia si dovolíme konštatovať, že dopadli nad očakávania priaznivo. Sympatizanti folklóru a dobrej nálady si prišli na svoje, pretože okrem množstva folklórnych skupín a súborov, či už detských alebo dospelých, bol program rozšírený o niekoľko zaujímavých sprievodných podujatí a od 13-tej hodiny pokračoval do skorých ranných hodín.

Ako už býva našim zvykom odštartovali sme „Rozprávkovým Podhorím“ – prehliadkou obce obohatenej o mini rozprávočky, predovšetkým pre najmenších návštevníkov. Rozprávky „Soľ nad zlato“; „Tri kozliatka“; „Červená čiapočka“; „Cisárove nové šaty“ a „Ako Kubko s Maťkom učili kukučku kukať“, v zastúpení Podhorských dobrovoľníkov doplnili aj  „Tri oriešky pre Popolušku“ a „O Jankovi a Marienke inak“ ,v podaní divadelných nadšencov z Banskej Belej – Theatre-Bel-ej.

Detská časť programu pokračovala vystúpením detských folkloristov – najskôr najmenších detičiek z MŠ Podhorie, malých hudobníkov – FidliCantov z Trnavy a mladšou a staršou časťou DFS Širinka z Prenčova. Hlavný program otvorila spevácka zložka domáceho FS Podhorčan, pokračoval FS Hron a FS Struška, spevácka skupina Vtáčnik a FS Sitňan, ako aj FSk Prenčovan,sa divákom prezentovali v dvoch umelecky hodnotných vstupoch. Záver posledného vystúpenia prvej časti slávností patril FS Podhorčan s“ Močilovým pásmom“.

Hosťom slávností bol UFS Mladosť z Banskej Bystrice, ktorý v 80 minútovom vstupe predviedol tanečný a hudobný folklór viacerých regiónov Slovenska, a veľkolepo vniesol diváka do víru tancov, spevov a melódií známych, či menej známych nášmu obecenstvu.

Ukončenie folklórneho pásma, na veľkom amfiteátri patrilo trom  speváckym zložkám FS Podhorčan – dievčenskej, ženskej a mužskej a ľudovej hudbe Jána Stupku z Bratislavy. Neskoré večerné javisko patrilo privádzaniu do života hudobných CD nosičov pod názvom „Nad Žakýlom zahrmelo“ a „V tom Teplianskom mútnom jarku“, ktoré boli naspievané a nahrané v lete minulého roku. Toto slávnostné uvedenie CD-čiek pri nočnom osvetlení vytváralo slávnostný ráz a dodávalo atmosféru, ktorá bola dôstojnou rozlúčkou s tohoročnými folklórnymi slávnosťami. V komornejšej nálade sa ešte pokračovalo vo folklórnom duchu, pri tónoch ĽH Jána Stupku, už mimo javiska pre všetkých, ktorí si ešte chceli rozkázať a zaspievať ľudové piesne .

Pre návštevníkov bol k dispozícii gazdovský dvor – ukážka poľnohospodárskych strojov, jarmok remesiel, ľudové múzeum a tiež detské tvorivé dielne, maľovanie na tvár, fotenie v krojoch, výstava detských obrazov pod názvom „Folklór detskými očami“, ktoré však pre nepriazeň počasia trvali len krátky čas, ako im bol prvotne vymedzený.

Kuchári, ktorí si prišli zmerať sily a uchádzať sa o titul „Guláš majster obce Podhorie 2013“, boli hodnotení porotou, ktorá nakoniec rozhodla, a na prvom mieste ocenila družstvo Sklených Teplíc, na druhom mieste chalupársky kolektív p. Hrvolu a na treťom mieste družstvo z Prenčova.

Z obyvateľov, ktorí sa zapojili do výzdoby obce, tým že si skrášlili svoje príbytky – okná a priedomia, sa na prvom mieste ocitla rodina Tatárová, na druhom rodina Sopková a na treťom rodina Borgulová.

Večerný program pokračoval tanečnou zábavou, kde do tanca hrala banskoštiavnická hudobná skupina RDS, s možnosťou zapojiť sa do tomboly o hodnotné ceny.

Organizáciu Folklórnych slávností Podhorie 2013 zabezpečila obec Podhorie, a podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky, s finančnou podporou OZ Zlatá cesta a Ekos Plus, s.r.o . O pitný režim pre účinkujúcich a organizátorov sa postaral Chemisphere Slovakia s.r.o. Fotodokumentáciu zabezpečoval fotoklub Blur. Slávnosti ďalej podporili: COOP Jednota, Comex, Po-ma, Koliba s.r.o., Agro Banská Belá, s.r.o., Imrich Csóka, Pekáreň Anton-Antol, Pekáreň Tekovská Breznica, Svetro s.r.o. Mediálna podpora a propagácia: Janko Hraško, Vio TV, Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.

Bohatá účasť divákov, miestnych, ale aj cezpoľných ,a pozitívne ohlasy účinkujúcich, ako aj návštevníkov, nám boli najväčším zadosťučinením a tak by sme aj touto cestou, chceli čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým, ktorí sa spolupodieľali na tom, aby tohoročné obecné folklórne slávnosti dopadli čo najlepšie. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí sa pričinili o to, že slávnosti bolo možné realizovať. Nesmierne ďakujeme tým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii pred, počas, ako i bezprostredne po slávnostiach. Ďakujeme všetkým účinkujúcim – detským súborom, folklórnym skupinám i súborom, spevákom ľudových piesní, hráčom na ľudových nástrojoch, sólistom, divadelníkom, ale aj všetkým sprievodným podujatiam, ktoré dopĺňali dej Podhorských folklórnych slávností. V neposlednej rade ďakujeme všetkým divákom a návštevníkom, za ich pozornosť, potlesk, za ich účasť a za atmosféru, ktorou dotvárali festival, určený najmä pre milovníkov tradícií a dedičstva našich predkov – za atmosféru, ktorou dotvárali Folklórne slávnosti Podhorie 2013.

Fotografie zo slávností nájdete v časti  FOTOGALÉRIA AKCIÍ.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE