Oznámenie o povinnosti uzavretia nájomnej zmluvy na hrobové miesto

25.09.2017 13:28

 

Obec Podhorie oznamuje občanom, že v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve  uzatvára na Obecnom úrade v Podhorí nájomné zmluvy na hrobové miesta.

Žiadame občanov, ktorí
nemajú uzatvorené nájomné zmluvy na hrobové miesta aby nahlásili  na Obecný úrad v Podhorí (t.č.045/6992125) potrebné údaje pre vytvorenie nájomnej zmluvy.

Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v Podhorí môžu požiadať o uzatvorenie nájomnej
zmluvy aj písomne na adresu: 
Obec Podhorie, Podhorie č. 84, 969 82                                            

V žiadosti musia byť uvedené mená zosnulých,  dátum narodenia,  dátum úmrtia,  presná adresa žiadateľa,  rodné číslo žiadateľa a telefonický kontakt.

Každé hrobové miesto musí mať uzatvorenú nájomnú zmluvu a zaplatený poplatok za
nájom najmenej na 4 roky, najviac na 10 rokov.

V opačnom prípade obec pristúpi k zrušeniu hrobového miesta v zmysle §22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.


 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE