Rekonštrukcia prírodnej studničky a vybudovanie oddychovej zóny - ukončenie projektu

26.08.2013 20:09

Vyčistenie a rekonštrukcia prírodnej studničky s vybudovaním oddychovej zóny v časti náučného chodníka Žakýlske pleso.

Hlavným cieľom projektu bolo znovuoživenie prírodnej studničky, ktorá sa nachádza na trase náučného chodníka Žakýlske pleso, ktorý prechádza krásnou prírodou našej obce Podhorie. Zároveň sme chceli vybudovať pri tejto studničke oddychovú zónu, ktorá bude slúžiť turistom, ale i miestnym občanom na strávenie príjemných chvíľ v lone Štiavnických vrchov. Projekt bol zameraný na vyčistenie studničky, úpravu jej výveru, výstavbu malého múrika, napájadla, odtokového žľabu, vytvorenie malého sedenia, osadenie odpadkových košov, za účelom zatraktívnenia tejto časti náučného chodníka.

Predkladateľom projektu bol Dobrovoľný hasičský zbor v obci Podhorie

Osoba zodpovedná za projekt: Jucha Dušan

Projekt bol schválený v grantovom programe Tu sa nám páči, tu chceme žiť, financovaný bol Centrom pre filantropiu.

Schválená finančná podpora vo výške 1198  €. Obec prispela na projekt čiastkou viac ako 300 €.

Všetky naplánované aktivity v rámci projektu boli ukončené do 31. júla 2013. Cieľ projektu bol splnený. Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa na aktivitách zúčastnili. Bez nich by sme v obci nedokázali vybudovať také krásne miesto.

Fotodokumentácia priebehu rekonštrukcie studničky a vybudovania oddychovej zóny je v časti FOTOGALÉRIA AKCIÍ

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE