Spomienkové stretnutie bábkarov spojené s výstavou marionet

30.09.2013 21:21

Stretnutie bábkarov na amfiteátri spojené s výstavou bábok, s ktorými sa u nás v obci v minulosti hrávalo ochotnícke bábkové divadlo, sme si naozaj vychutnali.  

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zabezpečiť zreštaurovanie historického dedičstva našej obce - drevených a jutových marionet.  Zreštaurované bábky sa dočkali svojho dôstojného miesta - dlhodobá výstava je prístupná pre našich občanov ale aj pre širokú verejnosť.  Výstava obsahuje 28 drevených marionet z bábkovej divadelnej hry "Jánošík", ktorú tvoria jednotlivé obrazy: zbojníci v lese, prepad pánskeho koča, súd zbojníkov a vešanie Jánošíka. Ďalšími bábkami sú jutové bábky z hier "Margita a Besná" a "Nič".

Spomienkové stretnutiesa sa ukázalo ako výborný priestor pre komunikáciu staršej generácie s mladou generáciou, priestor kde si starší bábkoherci vymenili svoje skúsenosti s mladými a snažili sa v nich vzbudiť záujem o tento druh kultúry, aby sa oživila niekdajšia tradícia. Našlo sa zopár spomienkových fotografií, staré pozvánky na predstavenia, výstrižky z novín.

S úctou sme si zaspomínali na nášho Jožka Beňa, bývalého starostu Podhoria a Janka Hižnaya, nášho chalupára, bývalého režiséra profesionálneho bábkového divadla v Nitre a v iných mestách Slovenska. Obaja sa zaslúžili o rozvoj a vedenie ochotníckeho bábkového divadla u nás. Stretli sme sa s manželmi Dušovcami, ktorí si zaspomínali na stretnutie a spoluprácu s bábkovým súborom Podhorčan, na ich premiéru predstavenia Jánošík.

Atmosféra stretnutia bola veľmi príjemná, dobre sme sa bavili, zasmiali sme sa. Všetci sme odchádzali príjemne naladení a plní dojmov.

Fotografie zo stretnutia a z výstavy nájdete na stránke v časti FOTOGALÉRIA AKCIÍ

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE