Stretnutie bábkarov v Podhorí

25.09.2013 22:55

Srdečne Vás pozývame na „Stretnutie bábkarov v Podhorí“ spojené s výstavou bábok, s ktorými sa v obci Podhorie pri Banskej Štiavnici v minulosti hrávalo ochotnícke bábkové divadlo. 

Koná sa dňa 29. septembra (nedeľa) o 14,00 hodine na miestnom amfiteátri v Podhorí.

Stretnutie je vyvrcholením projektu pod názvom “Bábkarstvo v obci Podhorie – história a súčasnosť“, v rámci grantového programu DEDIČSTVO REGIÓNOV, vyhláseného a financovaného Nadáciou SPP v roku 2012. Projekt spolufinancuje obec Podhorie a  realizuje ho v spolupráci s OZ Teplá - Žakýl.  Je zameraný na pripomenutie si a prípadné oživenie bábkarskej tradície v obci Podhorie. Tradícia bábkarstva bola v obci založená v 80. rokoch minulého storočia. Venovala sa jej veľká časť domáceho obyvateľstva.  V rámci projektu sa podarilo zreštaurovať významnú časť bábkarskeho fondu obce s pomocou ich autorov, výtvarníčky a bábkarskej scénografky pani Janky Pogorielovej - Dušovej a výtvarníka a bábkarského technológa pána Antona Dušu. Zároveň sa nám spolu s nimi podarilo zabezpečiť dôstojné a stabilné miesto pre bábky v našej obci.

Zorganizovaním spomienkovej akcie spojenej s výstavou bábok si pripomenieme nedožité životné jubileá pánov Jozefa Beňa, bývalého starostu obce Podhorie a Jána Hižnaya, bývalého režiséra bábkového divadla v Nitre a v iných mestách Slovenska. Obaja páni sa zaslúžili o rozvoj ochotníckeho bábkového divadla v obci Podhorie.

Chceme zachovať a rozvíjať krásnu tradíciu v obci, chceme vzbudiť záujem mladej generácie o to, čomu sa venovali a čím sa zaoberali naši rodičia a starí rodičia.

PLAGAT_PODHORIE

M_pozvanka

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE