VZN 1_2018 O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Podhorie

26.02.2018 17:08

Na piatkovom zasadnutí obecného zastupiteľstvo poslanci schválili VZN č. 1_2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Podhorie o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisovanie ovzdušia malými zdrojm.pdf

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE