Zámer na odpredaj majetku obce - Ukončené

11.01.2018 08:45

UKONČENÉ

Obec Podhorie so sídlom Obecný úrad Podhorie č. 84

zastúpený starostkou obce Ing. Danou Lóžiovou

zverejňuje

v súlade s § 9a ods. 8 písm .e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Podhorí č. 86 / 2017 zo dňa 24.11.2017

zámer na odpredaj majetku obce z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa

 

Zámer_Lesy.pdf (440,4 kB)

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE