Zásahy

12.03.2018 10:53

Zásahy:

1.11. 2017 - DHZO Podhorie sa zúčastnilo pri pomoci HAZZ pri nehode CAS 30 Tatra 815-7. Členovia pomáhali pri prípravách k vyprosteniu vozidla odhadzovaním snehu, posýpaním posypového materiálu pod kolesá vozidla, zabezpečovali komunikáciu s obecným úradom, organizovali dopravu na miestnej komunikácii, pomáhali šmýkajúcim sa autám na miestnej komunikácii.

V roku 2015 DHZ zasahovalo pri odstraňovaní spadnutých stromov na ceste II. triedy medzi obcou Podhorie a Sklené Teplice. Zásahu sa zúčastnilo vyše 10 členov DHZ.

V roku 2007 zasahovali 1x a to pri likvidácii požiaru v areáli bývalých štátnych majetkov. Zároveň mali nepretržitú pohotovosť pri prebiehajúcom zbere krmovín za extrémne suchého a teplého počasia a kontrolu vodných zdrojov pre prípad vzniku požiaru.

 

Správa revíznej komisie

DHZO vykonala preventívne protipožiarne kontroly v obci Podhorie. Kontrola sa vykonávala v dvoch skupinách:

Skupina č. 1: Dušan Jucha, Jakub Kordík, Peter Longauer

Skupina č. 2: Ľuboš Bilik, Michal Bilik, Milan Osvald

Kontrola bola vykonávaná v týždni od 18. 12. 2017 do 22. 12. 2017. Neboli zistené vážnejšie nedostatky, menšie nedostatky boli riešené okamžitou nápravou alebo napomenutím.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE