Zvos separovaného odpadu mesiac február2018

16.02.2018 17:46

Zvoz separovaného odpadu sa bude konať dňa 28. februára 2018, t.j. v stredu v doobedňajších hodinách. Priesvitné vrecia s označením plasty, kovy a tetrapaky si vyložte pred domy.

Od januára už nepoužívajte na separovaný odpad iné, ako priestvitné vrecia s označením PLASTY, TETRAPAKY, PAPIER, KOVOVÉ OBALY.

Prosím, nevykladajte si elektroniku, nebezpečný odpad, ani handry, tieto sa budú po obci zbierať až v jarných mesiacoch v roku 2018.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE