Kultúra a šport

Knižnica Jozefa Horáka

V obci je zriadená obecná knižnica, ktorá má aktuálne pripravených pre svojich čitateľov cca 4000 knižných titulov. V roku 2016 sa naša knižnica premenovala na Knižnicu Jozefa Horáka, podľa spisovateľa, ktorý v našej obci pôsobil ako učiteľ 18 rokov. Informácia o poplatku v knižnici Štatút...
>>

Publikácia - Podhorie,Teplá a Žakýl autor: Jozef Košta

Kniha približuje históriu dvoch obcí Teplej a Žakýla nachádzajúcich sa neďaleko Banskej Štiavnice od prvého zachovaného písomného záznamu z roku 1075. Mapuje život v týchto obciach, ktoré majú rôzny pôvod vzniku, ale ktoré osud zviedol do spoločného súžitia až po nové spoločné meno - Podhorie od...
>>

Osobnosti ktoré pôsobili v Podhorí

Medzi najvýznamnejšie osobnosti pôsobiace v obci patril kňaz, kultúrny a osvetový pracovník, redaktor, vydavateľ a publicista, v r. 1919 – 1926 predseda Matice Slovenskej - František Richard Osvald. Ako kňaz pôsobil v Teplej a Žakýli v r. 1880 – 1916, kde ho na miestnej fare často krát...
>>

Folklórne skupiny

V obci Podhorie vznikla Folklórna skupina Podhorčan, ktorá sa za posledné obdobie prekvalifikovala na folklórny súbor. Podhorčan vznikol v roku 1972 a ako domáci kolektív sa zúčastňoval všetkých folklórnych slávnosti realizujúcich sa v obci od roku 1976. Za obdobie svojho vzniku absolvovali jeho...
>>

Bábkový súbor v PODHORÍ

Bábkový súbor účinkoval v osemdesiatych rokoch pod vedením p. Jozefa Beňu. Odohralo sa niekoľko hier: „ Popolvár najväčší na svete “ „ Nič “ „ Jánošík “ „ Zlatovláska “ Súbor v roku 1987 získal – DIPLOM za II. miesto v III. kategórii na okresnej súťaži bábkových súborov a bábkarov –...
>>

Kultúrne pamiatky

Farský kostol Návštevy Panny Márie v Podhorí Farský kostol Návštevy Panny Márie v Podhorí bol postavený v roku 1718 z iniciatívy superiora jezuitov v Banskej Štiavnici Gašpara Rísa, so súhlasom Ladislava Bíbera generálneho vikára a ostrihomského arcibiskupa, kardinála Kristiána Augusta, saského...
>>

Prírodný amfiteáter

Prírodný amfiteáter - dejisko kultúrnych akcií – FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI PODHORIE ( do roku 2012 sa organizovali každé dva roky v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom pod názvom Pohronské slávnosti). Tieto slávnosti sú prehliadkou folklórnych súborov a skupín, ľudových...
>>

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE