Obecný cintorín   

V týchto dňoch v obci prebieha kompletná evidencia hrobových miest v našom cintoríne, evidencia nájomných zmlúv na hrobové miesta ako i kontrola poplatkov za hrobové miesta v cintoríne.

Žiadame všetkých obyvateľov a príbuzných, aby si skontrolovali doma nájomné zmluvy na hrobové miesta a tiež aj platby za hrobové miesta. V prípade, že nemáte zaplatené za hrobové miesta, dostavte sa prosím na Obecný úrad za účelom potvrdenia všetkých tých hrobových miest, za ktoré ešte plánujete platiť, ako aj vyrovnanie svojich podlžností za hrobové miesta.

Pasportizáciou hrobových miest obec postupne bude zisťovať, ktoré hrobové miesta už nie sú dlhodobo uhradené, obec bude vyzývať nájomcov o ich zaplatenie a ak ani po výzve tieto nebudú uhradené, obec pristúpi k ich zrušeniu v zmysle zákona o pohrebníctve ako i v zmysle VZN O cintorínskom poriadku obce.


VZN 4_2015_O prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku.doc (1 MB)

Oznámenie o povinnosti uzavretia nájomnej zmluvy na hrobové miesto.docx (15,7 kB)

 ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ÚPRAVU HROBOVÉHO MIESTA.pdf (172,9 kB)

 

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE