Obecný úrad

Obecný úrad č. 84,
969 82 Podhorie

Tel. : 045/6992125

Mobil: 0915 817 675

e-mail: obecnyurad@podhorie.sk

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka

číslo účtu: 9523422/0200

IBAN: SK80 0200 0000 0000 0952 3422

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE