Záverečné účty obce

Rok 2014

Záverečný účet obce bol predložený dňa 30.6. 2015 na schválenie.

Uznesenie č. 40/2015

V bode: Schválenie Záverečného účtu za rok 2014

Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie

schvaľuje

celoročné hospodárenie obce Podhorie za rok 2014 bez výhrad.

K nahliadnutiu je tu: Záverečný účet Podhorie 2014.pdf

 

Rok 2015

Záverečný účet obce bol predložený dňa 30.6. 2016 na schválenie.

Uznesenie č. 37/2016

V bode: Schválenie Záverečného účtu za rok 2015

Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie

schvaľuje

celoročné hospodárenie obce Podhorie za rok 2015 bez výhrad.

K nahliadnutiu je tu: Záverečný účet Podhorie 2015.pdf

 

Rok 2016

Záverečný účet obce bol predložený dňa 30.6. 2017 na schválenie.

Uznesenie č. 44/2017

V bode: Schválenie Záverečného účtu za rok 2016

Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie

schvaľuje

celoročné hospodárenie obce Podhorie za rok 2016 bez výhrad.

K nahliadnutiu je tu: Záverečný účet Podhorie 2016.pdf

 

Rok 2017

Záverečný účet obce bol predložený dňa 13.7. 2018 na schválenie.

Uznesenie č. 37/2018

V bode: Schválenie Záverečného účtu za rok 2017

Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie

schvaľuje

celoročné hospodárenie obce Podhorie za rok 2017 bez výhrad.

K nahliadnutiu je tu: Záverečný účet Podhorie 2017.pdf

 

Rok 2018

Záverečný účet obce bol predložený dňa XX. 2019 na schválenie.

Uznesenie č. XX/2019

V bode: Schválenie Záverečného účtu za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie

schvaľuje

celoročné hospodárenie obce Podhorie za rok 2018 bez výhrad.

K nahliadnutiu je tu:

 

 

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE