Zvoz separovaného odpadu

Zvoz separovaného odpadu - mesiac február 2019

28.11.2018 17:46
Zvoz separovaného odpadu sa bude konať dňa 27. februára 2019, t.j. v stredu v doobedňajších hodinách. Priesvitné vrecia s označením plasty, kovy a tetrapaky si vyložte pred domy.  
>>

Zvoz komunálneho odpadu

 

Milí spoluobčania,

Prosíme všetkých spoluobčanov, aby do smetných nádob na triedený odpad, ktoré sa nachádzajú vedľa autobusovej čakárne na Teplej, hádzali len triedený odpad, ktorý zodpovedá popisu na smetnej nádobe. V opačnom prípade nám budú Technické služby po odvoze účtovať cenu zmesového komunálneho odpadu.

Obecný úrad v Podhorí Vám touto cestou ďakuje za Vašu doterajšiu spoluprácu a účasť pri triedení jednotlivých zložiek odpadu, za disciplínu a za pozornosť akú
venujete  triedeniu. Týmto spôsobom všetci spoločne prispievame k ochrane životného prostredia. 


Zvoz  komunálneho  odpadu  z nádob na komunálny odpad  sa v roku 2018 uskutočňuje  podľa nasledovného rozpisu :

OZNAM O ZVOZOCH KO 2019.pdf (202,5 kB)

 

Podľa  potreby, najmenej 2 x do roka obec zabezpečí zber a prepravu  odpadov vo veľkokapacitných kontajneroch. Umiestnenie bude včas vyhlásené v obecnom rozhlase.

 2x ročne obec zabezpečí odvoz biologického odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch - zelený kontajner (bude umiestnený v priestoroch cintorína)

 Zvoz jednotlivých komodít - plasty, textil, papier, elektronika, batérie - uskutočňuje obec zvyčajne posledný deň  v mesiaci. Technické služby budú následne brať takýto odpad z našej obce podľa nasledovného rozpisu:

 

O ostatných podmienkach, ktoré sa uvádzajú v novom zákone o odpadoch budú obyvatelia včas informovaní rozhlasom, na úradnej tabuli, prípadne na organizovaných verejných zhromaždeniach v sále Kultúrneho domu.

 

 

 

Bezplatná zelená linka

Riešme odpady spoločne - Zelená linka

18.10.2012 21:18
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. v spolupráci s obcou Podhorie pre Vás zriadili BEZPLATNÚ ZELENÚ LINKU. Jej cieľom je pomôcť pri riešení problémov ktoré vznikajú pri nakladaní z odpadom.  
>>

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE