Projekty

 

V roku 2017 naša obec podala nasledovné žiadosti a projekty:

MFSR - Žiadosť o finančný príspevok na rekonštrukciu strechy na budove amfiteátra .... 13500 Eur

BBSK - dotácie v zmysle VZN č. 25/2014 ...... Žiadosť na podporu Folklórnych slávností v roku 2018 .....podporené 970 Eur

BBSK - dotácia v zmysle VZN č. 25/2014 ...... Žiadosť na nákup vonkajšieho fitnes náradia pre mládež ......schválený projekt vo výške 780 Eur

FPU -

V roku 2018 naša obec podala nasledovné žiadosti a projekty:

Raifeizen Bank - Skvalitnenie prírodného a sociálneho prostredia - Žiadosť na vybudovanie altánku na detskom ihrisku - nepodporené

Poisťovňa Kooperatíva - Bezpečne v komunite, bezpečne doma - "Športujem rád, pohyb je môj kamarát" - nepodporené

Ekopolis - Zelené oázy - "Revitalizácia studničky a vybudovanie oddychovej zóny na miestnom cintoríne" - nepodporené

Ekopolis - Žvié chodníky 2018 - podaný projekt "Úprava Náučného chodníka Žakýlske pleso" - žiadosť na 1200 Eur

FPU -

MVSR - Rada vlády pre prevenciu kriminality - Projekt na vybudovanie kamerového systému

MF SR - Žiadosť na Výmenu svietidiel verejného osvetlenia v obci Podhorie ... žiadosť na 13500 Eur

Nadácia Slovenskej sporiteľne - Obce bližšie k Vám 2018 - "Oprava Náučného chodníka Žakýlske pleso v obci Podhorie" - žiadosť na 6000 Eur

Nadácia Tesco - Vy rozhodujete my pomáhame - "Oprava náučného chodníka Žakýlske pleso" - žiadosť na 1300 Eur - neúspešný

Nadácia Poštová banka - Nápad pre folklór - "Spevy a tance Teplej a Žakýla" - žiadosť na 3000 Eur - podporený na 1000 Eur

Nadácia VUB - Pomôžte svojej komunite - "Fotografujme a z fotografií si navrhnime vlastnú propagáciu obce" - nepodporený

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria: Projekty

Táto fotogaléria je prázdna.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE