Projekty - neschválené    

ROK 2013:

Ministerstvo vnútra – dotačný program Rady vlády pre prevenciu kriminality

V rámci dotačného programu v roku 2013 bolo schválených 392 projektov. Projekt našej obce nebol schválený.

Názov projektu: Vybudovanie kamerového systému v obci Podhorie za účelom zvyšovania bezpečnosti a predchádzania páchania kriminality a inej protispoločenskej činnosti v obci.

Schválená čiastka:  0

Predkladateľ: Obec Podhorie, zodpovedná osoba Kordíková Ľubica

Krátka anotácia:

Cieľom projektu je zamedziť nepriaznivým vplyvom vandalizmu a krádežiam, odhaliť neželané prejavy občanov (napr. tvorba nedovolených skládok komunálneho odpadu), predísť neuváženým činom občanov a návštevníkov obce. Zabezpečiť komplexnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj majetku obce a obecných inštitúcií. 

ROK 2014:

ROK 2015:

ROK 2016:

ROK 2017:

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE