PREBIEHAJÚCE PROJEKTY

ROK 2017:

1. PROJEKT

Finančná podpora z Fondu na podporu umenia - 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra

Názov projektu: Modernizácia a rozšírenie služieb v obecnej knižnici.

Miesto realizácie: knižnica Jozefa Horáka - obecná knižnica v Podhorí

Rozpočet projektu: 2 960 €         Z toho žiadaná suma: 2 660 €

Schválená čiastka: 1 500 €

Spolufinancovanie obcou: 150 €

Predkladateľ: Obec Podhorie, zodpovedná osoba Dana Lóžiová

Odborný garant projektu: Ing. Dana Lóžiová

Krátka anotácia:

V rámci projektu by sme chceli dokončiť modernizáciu našej obecnej knižnice a zlepšiť a rozšíriť poskytované služby s cieľom
zvýšiť návštevnosť knižnice a rozšíriť aktivity organizované v knižničných priestoroch.

Začiatok realizáciejún 2017     Dátum ukončenia: máj 2018

 

2. PROJEKT

Finančná podpora z Fondu na podporu umenia - 5.1.3 Akvizícia knižníc

Názov projektu: Nové knihy do vynovenej knižnice.

Miesto realizácie: knižnica Jozefa Horáka - obecná knižnica v Podhorí

Rozpočet projektu: 1 110 €         Z toho žiadaná suma: 1 000 €

Schválená čiastka: 1 000 €

Spolufinancovanie obcou: 110 €

Predkladateľ: Obec Podhorie, zodpovedná osoba Dana Lóžiová

Odborný garant projektu: Mgr. Katarína Kováčová

Krátka anotácia:

V rámci projektu by sme chceli do našej vynovenej obecnej knižnice Jozefa Horáka nakúpiť ďalšie nové knižné tituly, zvýšiť
tým počet čitateľov a návštevníkov knižnice. Cieľovou skupinou budú čitatelia rôznych vekových kategórií, od detského
čitateľa až po seniorov. Zakúpením nových hodnotných titulov by sme chceli zvýšiť atraktívnosť našej knižnice, chceli by sme
zvýšiť návštevnosť a dostať knihu medzi širšiu verejnosť.

Začiatok realizáciejún 2017    Dátum ukončenia: máj 2018

 

ROK 2018:

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE