Zmluvy

Zoznam zmlúv rok 2016.pdf (368,1 kB)

Licenčná zmluva na vydanie diela.docx

Dohoda o zabezpečenení povinnej práce.docx

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadu.pdf

Zmluva o poskytovaní služieb.pdf

Zmluva o pripojení k informačnému systému.pdf

 Zmluva audit 2016.pdf

Príkazná zmluva 3.pd

Zmluva o kontrole.pdf

Zmluva o vydaní a prevzatí certifikátov.pdf

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553-2003 z. z..pdf

Kolektívna zmluva 2016.pdf

Kolektívna zmluva 2017.pdf

Dohoda o poskytnutí dotácie - 1.pdf

Darovacia zmluva 2.pdf

Zmluva o zabezpečení poskytovania prepravnej služby.pdf

Dodatok k Zmluve poskytovania prepravnej služby.pdf

Zmluva o manažmente projektu 1.pdf

Dohoda o zrušení zmluvy o manažmente projektu.pdf

Zmluva o manažmente projektu 2.pdf

Dodatok 159372040102.pdf

Dodatok 159372456254.pdf
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb.pdf
Dohoda číslo 172705211.pdf

Dohoda 1727052124.pdf 

Dohoda č. 1727054196.pdf

Dohoda č. 172701057.pdf
Dohoda o ukončení zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska.pdf

Dohoda o zabezpečení povinnej práce.pdf
Dohoda o zániku Zamestnávateľskej zmluvy č. 00320935.pdf

Dohoda o zabezpečenení povinnej práce.docx
Licenčná zmluva.pdf
Poistenie - komunálna poisťovňa.pdf
Príloha k Zmluve o poskytnutí Verejných služieb.pdf
Zámenná zmluva.pdf
Zmluva - audit.pdf
Zmluva č. 147243.pdf
Zmluva o bežnom účte.pdf
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov_2017.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb.pdf
Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska.pdf
Zmluva o výpožičke 1.pdf
Zmluva o zabezpečení poskytovania prepravnej služby.pdf

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu.pdf

Zmluva o účinkovaní.pdf

Zmluva_OZ_darovanie_FS2016.pdf

Dohoda Mucha Stanislav 12017.pdf

Dohoda - Klátik Jozef 22017.pdf

Dohoda Marián Kašiar 2017.pdf

Dohoda Mucha Milan 42017.pdf

Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky.pdf

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest.pdf

Zmluva o zabezpečení poriadkovej služby

Zmluva o vzájomnej spolupráci.pdf

Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce.pdf

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 17-511-02564.pdf

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-511-02564.pdf (2,1 MB)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1751302528.pdf

Dodatok k zmluve 1751302528.pdf
Zmluva o dielo_Rekonštrukcia amfiteátra_obec Podhorie.pdf (22,5 MB)

Darovacia zmluva -.pdf

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb.pdf

Dodatok č. 11 k zmluve o zriadení spoločného úradu.pdf

Príkazná zmluva.pdf

Zmluva o poskytnutí služby.pdf

Zmluva o vode 12018.pdf

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE