Sociálny taxík

Obec Podhorie  podľa § 4, ost.3, písm. p) a § 6 odst.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení  zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydalo všeobecne záväzné nariadenie (ďalej tiež ako „VZN“).   č. 1 /2017   O sociálnych službách poskytovaných obcou Podhorie a jeho Dodatok č. 1

vzn-o-socialnych-sluzbach_2017.pdf (207,6 kB)

 

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE