Civilná ochrana obyvateľstva

Projekt CO obyvateľstva - je seriál tematických článkov, pomocou ktorých Vás budeme v mesačnej periodicite informovať o tom, ako sa treba zachovať v život ohrozujúcich situáciách, ako si zachrániť život, zdravie i majetok.

Obec Podhorie sa zapája do projektu CO obyvateľstva, ktorý napomáha naplniť povinnosť obce v zmysle § 15, §15a Zákona NR SR č. 42/1994.

Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach                                                            Projekt CO 1

Čo znamená keď zaznie siréna                                                                                      Projekt CO 2

Čo robiť pri evakuácii                                                                                                   Projekt CO 3

Ukrytie                                                                                                                         Projekt CO 4

Záchranné práce                                                                                                           Projekt CO 5

Jednotka civilnej ochrany                                                                                             Projekt CO 6

Čo robiť v prípade ak ste účastníkom dopravnej nehody                                              Projekt CO 7

Čo robiť pri ohrození povodňami a záplavami                                                               Projekt CO 8

Čo robiť v prípade teroristického útoku                                                                       Projekt CO 9

Činnosť obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti                                                 Projekt CO 10 

Individuálna ochrana obyvateľstva                                                                              Projekt CO 11

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE