Strategické dokumenty obce

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 77/2015 nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podhorie na programové obdobie 2015 - 2022. Týmto strategickým dokumentom sa budeme riadiť v nadchádzajúcom období. Akékoľvek zmeny, návrhy, ktoré v priebehu obdobia bude potrebné riešiť, je možné doplniť do strategického dokumentu. Tieto máte možnosť predložiť v písomnej podobe na Obecný úrad v Podhoríí.

Oznámenie_PHSR_Podhorie.pdf

PHSR Podhorie 31.3.2016.pdf

Uznesenie - Dodatok č.1 k PHSR.pdf

Komunitný plán sociálnych služieb obce Podhorie.pdf

1-2008 Územný plán obce.pdf

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE