Dobrovoľný hasičský zbor

V našej obci bol založený prvý Dobrovoľný hasičský zbor v roku 1925. V tom čase vznikol zbor v obci Teplá a samostatne v obci Žakýl.

Dobrovoľné hasičské zbory bývali vari v každej obci. Prirodzená úcta k týmto spolkom a k ľuďom tvoriacim tieto spolky, vyplývala z ich poslania – chrániť domovy a hospodárstva pred všetko ničiacim  ohňom, ktorý býva dobrým sluhom, ale bezohľadným pánom. Poučenie z požiarov v obci často bývalo strašné. Horľavé strechy príbytkov a stavísk, akoby iba čakali na prvú iskierku, ktorá následným požiarom dokázala zničiť všetko, čo sa jej postavilo do cesty. Dobrovoľní hasiči boli dlhý čas jedinými obyvateľmi cvičenými v hasení požiarov. Takto podhorskí hasiči stávali takpovediac v prvej línii. Okrem poslania ochrany pred požiarmi plnili aj úlohu akéhosi verejného reprezentanta obce. Organizovaným vystupovaním na verejných cvičeniach a súťažiach, čestnou strážou v kostole, pri rôznych akciách a udalostiach dodávali vážnosť a punc, ale tiež pocit bezpečia.

V obci pôsobí Obecný dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len DHZ). DHZ má 30 členov. V roku 2007 zasahovali 1x a to pri likvidácii požiaru v areáli bývalých štátnych majetkov. Zároveň mali nepretržitú pohotovosť pri prebiehajúcom zbere krmovín za extrémne suchého a teplého počasia a kontrolu vodných zdrojov pre prípad vzniku požiaru.

DHZ sa pravidelne  zúčastňuje na výcviku a reprezentuje zbor aj na rôznych súťažiach v obciach Štiavnické Bane, Svätý Anton, Brehy, Hliník nad Hronom.

V roku 2007 sa na okresnej súťaži v Hliníku nad Hronom umiestnili na 15. mieste a zároveň získali certifikát odbornosti. Po prvýkrát sa súťaže zúčastnilo aj ženské družstvo z Podhoria.  V tom istom roku sa u nás na Podhorí konal 1. ročník hasičskej súťaže o pohár DHZ Podhorie.

V roku 2008 sa dievčenské družstvo zúčastnilo súťaže vo Voznici. V tejto súťaži si družstvo vybojovalo 1. miesto a postup do krajského kola v Detve, z ktorého si odnieslo 8. miesto za štafetu a útok CTIF  a druhé miesto v útoku s vodou.

Pri príležitosti 135. výročia založenia DHZ Banská Štiavnica  sa na miestnom futbalovom ihrisku konali dňa 28.06.2008 previerky pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov. Naše mužské družstvo obsadilo na úrovni okresu Banská Štiavnica 5. miesto.

Dňa 16.08.2008 sa konal druhý ročník súťaže o putovný pohár DHZ Podhorie. Usporiadalo ho naše hasičské družstvo za pomoci obecného úradu, na miestnom futbalovom ihrisku. Napriek nepriaznivému počasiu sa súťaže zúčastnilo 16 družstiev. Súťažilo sa v kategóriách muži a ženy.

Aj v roku 2009 sa ženské a mužské družstvo DHZ z Podhoria zúčastnili na viacerých súťažiach v Štiavnických Baniach, Štefultove, Lackove, Sv. Antone, Trnavej Hore, v Krupine a v Senohrade. Z viacerých súťaží sí odniesli to najcennejšie - 1. miesto.

Tretí ročník súťaže o putovný pohár DHZ Podhorie sa konal 15.8.2009 Podhorie na miestnom ihrisku, kde sa dokopy zúčastnilo 14 družstiev.  O perfektnej organizácii a zvládnutí tejto súťaže informovali nielen Regionálne noviny, ale aj celoslovenský mesačník pre požiarnikov - POŽIARNIK. Naše ženy sa umiestnili na 2. a muži na 5. mieste.

Dobrovoľní podhorskí hasiči, ctíme si Vás, spoliehame sa na Vašu pomoc pri nepredvídateľných situáciách.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE