Dobrovoľný hasičský zbor

V našej obci bol založený prvý Dobrovoľný hasičský zbor v roku 1925. V tom čase vznikol zbor v obci Teplá a samostatne v obci Žakýl. Dobrovoľné hasičské zbory bývali vari v každej obci. Prirodzená úcta k týmto spolkom a k ľuďom tvoriacim tieto spolky, vyplývala z ich poslania – chrániť domovy a hospodárstva pred všetko ničiacim  ohňom, ktorý býva dobrým sluhom, ale bezohľadným pánom. Poučenie z požiarov v obci často bývalo strašné. Horľavé strechy príbytkov a stavísk, akoby iba čakali na prvú iskierku, ktorá následným požiarom dokázala zničiť všetko, čo sa jej postavilo do cesty. Dobrovoľní hasiči boli dlhý čas jedinými obyvateľmi cvičenými v hasení požiarov. Takto podhorskí hasiči stávali takpovediac v prvej línii. Okrem poslania ochrany pred požiarmi plnili aj úlohu akéhosi verejného reprezentanta obce. Organizovaným vystupovaním na verejných cvičeniach a súťažiach, čestnou strážou v kostole, pri rôznych akciách a udalostiach dodávali vážnosť a punc, ale tiež pocit bezpečia.

V súčasnosti (24.2.2018) má DHZ Podhorie 38 členov, z toho 10 žien a 28 mužov. V roku 2017 bolo prijatých 6 nových členov, z toho 5 žien a jeden muž.

Zloženie výboru DHZ zvolené dňa 25. 1. 2017 ostáva nezmenené na funkčné obdobie 5 rokov:

Predseda DHZ: Milan Hrnčiar

Podpredseda – veliteľ DHZ – Michal Bilik

Tajomník – Ľuboš Bilik

Preventivár: Marek Kordík

Referent mládeže: Milan Osvald

Strojník: Michal Kapoš

Revízor: Jakub Kordík

Pokladník: Dušan Jucha

Členovia výboru: Michal Hruštinár, Peter Longauer, Lucia Kapošová

Referentka žien: Patrícia Ivaničová

 

Dobrovoľní podhorskí hasiči, ctíme si Vás, spoliehame sa na Vašu pomoc pri nepredvídateľných situáciách.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE