Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO)

Členovia DHZO boli schválení obecným zastupiteľstvom dňa 26.5. 2017 uznesením č. XX v nasledujúcom zložení:

veliteľ

Michal Bilik

strojníci

Michal Hruštinár

Michal Kapoš

 

členovia:

Dušan Jucha

Luboš Bilik

Peter Longauer

Marek Kordík

Jakub Kordík

Milan Osvald

Lucia Kapošová

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE