Mikroregión Hlinícke Pohronie

15 obcí sa spojilo a vytvorilo združenie, ktoré bolo zaregistrované 18.11.1999 na MV SR č. VVS/1-900/90-15955. Postupne sa členmi stali aj iné obce. K dnešnému dňu sú členmi nasledovné obce: Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Ždaňa, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Prestavlky, Prochot, Repište, Sklené Teplice, Podhorie, Močiar, Vyhne, Beluj, Banský studenec, Ilija.

Poslaním a cieľom združenia je zviditeľniť naše obce pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky, podporovať občianske aktivity a chrániť jedinečnosť krajiny, prírodné krásy a svojskú kultúru, ako aj vzájomné zblíženie obcí, vzájomná spolupráca a komunikácia, propagovať územie mikroregiónu ako celku, ale i po častiach tak, aby sa dosiahol zvýšený záujem turistov.

Predseda mikroregiónu: Ing. Ľubomír Meliš

 

Zemepisné a prírodné pozoruhodnosti mikroregiónu

Najvyšší bod: Vtáčnik 1345,8 m n.m.

Najnižší bod: hladina rieky Hron pod Bzenicou 220,0 m n.m.

Chránené krajinné oblasti: Štiavnické vrchy, Ponitrie

Prírodné rezervácie: Szaboóva skala, Kamenné more, Bralce, Kamenný jarok

Prírodné pamiatky: Žakýlske pleso, Vyhniansky travertín, Kapitulské bralá, Prvá kjaskyňa, Veľká jaskyňa, Jaskyňa pod Kečkou, Trnavá jaskyňa (jaskyne nie sú verejnosti prístupné)

Chránené areály: Wilckensove pamätné stromy, Revišťský rybník

Zrúcaniny hradov: Pustý hrad (Teplica), Žakýlsky hrad, Revište

Termálne pramene: Sklené Teplice, Vyhne

 

Vybrané celodenné turistické trasy:

  1. Bzenica, aut. zast. (zelená) - Janovské sedlo (žltá) 2:20 h - Chrústov 2:40 h - Priehon 3:10 h - Bartkov Majer (červená) 4:20 h - Zlatý vrch 4:50 h - Sklené Teplice 6:05 h - Sklené Teplice, koliba (zelená) 6:25 h - Szaboóva skala (žltá) 8:10 h - Lehôtka pod Brehmi 8:35 h
  2. Vyhne, aut. zast. (zelená) - Kamenné more 0:30 h - Chrústov 1:15 h - Priehon (žltá) 1:35 h - Bartkov majer (červená) 2:45 h - Červená studňa (modrá) 3:55 h - Hadová 4:40 h - Rumplovská (žltá) 5:10 h - Jelenia skala 5:40 h - Vyhne 6:55 h
  3. Podhorie, aut. zast (modrá) - Žakýlsky hrad 0:45 h - Kráľov stôl 1:15 h - Jaseňová pažiť 1:30 h - Piesky 2:00 h - Šášovské podhradie (zelená) 3:30 h - hrad Šášov (späť na modrú) 4:00 h - Ladomerská Vieska 5:00 h
  4. Kľak, aut. zast. (zelená) - Ivanov salaš 0:50 h - Vtáčnik (červená) 2:00 h - Kanie studne (žltá) 2:55 h - Gronštolne (modrá) 3:35 h - Ždanské lazy 5:45 h - rázc. pod Všivavou (žltá) 6:05 h Dolnoždanská skala 6:25 h Dolná ždaňa 7:35 h Hliník nad Hronom 7:50 h
  5. Prochot, aut. zast. (žltá) - Gronštolne 1:25 h - Kanie studne (červená) 2:15 h - Vtáčnik 3:20 h - Kanie studne 4:15 h - Tri chotáre (modrá) 4:35 h - Prochotský potok 4:55 h - rázc. Veľká Kršľa (zelená) 5:10 h - Prestavlky 8:10 h
  6. Náučný chodník "Cez štyri medokýše na Revište": Dolná Ždaňa - Bukovina - Revišťské Podzámčie - Revište, hrad - Revišťský rybník 4:00 

Vybrané cyklotrasy:

  1. Hliník nad Hronom - Dolná Ždaňa - Lovča - Žiar nad Hronom - Lovčica-Trubin - Prestavlky - Prochot  - Borovina - Markov laz - Kopanica - Dolná Ždaňa - Hliník nad Hronom
  2. Bzenica - Vyhne - Červená studňa - Podhorie - Močiar - Trnavá Hora - Šášovské Podhradie - Konice - Horné Opatovce
  3. Hliník nad Hronom - Dolná Ždaňa - Bukovina - Revišťské podzámčie - Žarnovica - Voznica - Kopanica - Hodruša Hámre - Červená studňa - Vyhne - Bzenica

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE