Región Sitno

REGIÓN SITNO - Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia.

Cieľom je podpora a vytváranie podmienok pre: - reštrukturalizáciu hospodárskej základne a oživenie ekonomiky regiónu na báze miestnych zdrojov, v tom vytváranie priaznivého a podporného prostredia pre súkromných podnikateľov, z radov občanov aj v oblasti vidieckej turistiky a poskytovania služieb, - rozvoj cestovného ruchu v súlade so špecifickými podmienkami ochrany prírody v regióne, - obnovu a oživenie kultúrneho dedičstva a tradícií, - dosiahnutie vyššej občianskej zodpovednosti a angažovanosti občana pre veci verejné.

Členovia: Močiar, Podhorie, Banská Belá, Kozelník, Svätý Anton, Banský Studenec, Beluj, Baďan, Prenčov, Dekýš, Ilja, Vysoká, Počúvadlo, Štiavnické Bane.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE