Osobnosti

Medzi najvýznamnejšie osobnosti pôsobiace v obci patril kňaz, kultúrny a osvetový pracovník, redaktor, vydavateľ a publicista, v r. 1919 – 1926 predseda Matice Slovenskej - František Richard Osvald. Ako kňaz pôsobil v Teplej a Žakýli v r. 1880 – 1916, kde ho na miestnej fare často krát navštevoval priateľ, archeológ a botanik Andrej Kmeť.

V r. 1905 bolo v obci pod jeho vedením odohrané divadlo v slovenčine.

Na miestnom cintoríne sú pochovaní rodičia Františka Richarda Osvalda.

 

V r. 1928 – 1945 ako učiteľ pôsobil v obci prozaik, laureát štátnej ceny - Jozef Horák . Námety zo života a histórie Teplej a Žakýla sa objavujú aj v jeho tvorbe. Najznámejšia je povesť Hudcov vrch. Počas jeho pôsobenia v obci sa hrávali rôzne divadelné hry. Ako učiteľ v Teplej a v Žakýli pôsobil aj jeho brat - Karol Horák.

V budove Obecného úradu je stála nástenka venovaná životu a tvorbe pána Jozefa Horáka.

V roku 2007 bola v obci odhalená pamätná tabuľa Jozefa Horáka, ktorá je umiestnená na Obecnom úrade Podhorie. V budove bola v minulosti škola, v ktorej pán Jozef Horák v tej dobe učil a tvoril. Jozef Horák_zoznam titulov

Jozef Horak
 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE