Erb obce

Erb obce Podhorie má túto podobu: v zelenom  štíte svätý Juraj v striebornej zbroji a v zlatej, červeným chocholom zdobenej prilbe, sediaci v zlatom
červenolemom sedle strieborného koňa v zlatej zbroji a v zlatom postroji, skáčuceho ponad zlatého položeného draka, do ktorého rytier vráža strieborný hrot zlatej kopie. Štítové pole je zelené, pripomínajúce horu a tým aj pomenovanie obce.

Pôvodná pečať s vyobrazením Sv. Juraja na koni zabíjajúceho draka z roku 1509.

V roku 1509 došlo k prvému zlúčeniu obcí pod spoločným richtárom. Z tohto obdobia je zachovaná i pôvodná pečať s vyobrazením Sv. Juraja na koni zabíjajúceho draka, text pečate : " SIGILUM REIGI TEBLA ET SCAGKIL 1509 " ( pečať obcí Teplá a Žakýl 1509). Z menovanej pôvodnej pečate sa vytvoril súčasný erb obce.

Prečo práve tento symbol ? Svätý  Juraj - pochádzal z Kapadócie a bol  rímskym dôstojníkom.  V roku 303 podstúpil mučenícku smrť za cisára Diokleciána. Je pochovaný v Lydde (Diapolis) v Palestíne. Tu na jeho počesť už v štvrtom storočí postavili kostol. V neskorších  legendách bol znázorňovaný, ako bojovník proti pekelnému drakovi. Tento hrdina viery sa stal patrónom rytierov a vojakov. Je pravdepodobné, že práve preto sa stal Sv.  Juraj patrónom pre strážcov Žakýlskeho hradu  (Sikulov) a tak je možné, že tento symbol sa už v roku 1509  prevzal, ako námet pre spoločnú pečať obidvoch obcí.

Historický vývoj obce:

Obec PODHORIE vznikla z dvoch území - z Teplej a Žakýla. Osada Žakýl sa v písomných prameňoch po prvýkrát uvádza v r. 1352. Jedná sa o odpis listiny kráľa Ľudovíta - majiteľom Šášovského panstva. Osada Teplá sa po prvýkrát uvádza v listine z r. 1388 podľa ktorej  ju Magister Frank dostal od Žigmunda Luxemburského do majetku Šášovského panstva. Meno obce " Teplá" pochádza od teplého žriedla, a od tej istej teplej vody, ktorá  vyvierala  na tomto území.

Teplá a Žakýl ležia na spoločnej hranici medzi tekovskou a hontianskou stolicou, a na spoločnej hranici medzi biskupstvom  bansko-bystrickým a ostrihomským.

Podhorie vzniklo v r. 1964 zlúčením pôvodne samostatných obcí Teplá a Žakýl. Za najstarší historický nález možno považovať  zvyšky Žakýlskeho hradu, ktorý leží severovýchodne od obce na tzv. Brezovom vrchu. Z pôvodného hradu je tu dnes zachovaný len vonkajší obranný val a podzemný ( pivničný) priestor. Údajne popod hrad viedla " Matejova cesta", ktorou sa vozilo striebro z Banskej Štiavnice do Kremnice. Žakýlsky hrad, spolu so Sitnom, s hradom pri Sklených Tepliciach, pri
Lovči a pri Trubíne boli postavené na ochranu štiavnických drahých kovov a všetkého čo s nimi súviselo. Žakýlsky hrad obývali kráľovský strážcovia - Sikuli , ktorí sa po jeho zániku v 13. storočí usadili pod hradom a vytvorili osadu Žakýl ( Zekel - Sikul ), ktorá sa nachádzala asi  4 km od dnešnej časti obce Podhorie ( časť Žakýl).Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE