Folklórne skupiny

V obci Podhorie vznikla Folklórna skupina Podhorčan, ktorá sa za posledné obdobie prekvalifikovala na folklórny súbor. Podhorčan vznikol v roku 1972 a ako domáci kolektív sa zúčastňoval všetkých folklórnych slávnosti realizujúcich sa v obci od roku 1976. Za obdobie svojho vzniku absolvovali jeho členovia vystúpenia nielen v domácej obci a blízkom okolí, ale účinkovali v rámci celého Slovenska a niekoľkokrát vycestovali aj do zahraničia kde predstavovali repertoár vychádzajúci z rodinného a výročného zvykoslovia obce Podhorie. Zakladateľkou a dlhoročnou vedúcou Podhorčanu bola Gitka Kúšiková a po nej vedenie prevzali manželia Mikuškovci. V posledných rokoch manželia Mikuškovci odovzdali štafetu dlhoročnej členke súboru Kataríne Tatárovej.
Podhorčanček - detský domáci súbor dlhé roky vystupoval tiež pod hlavičkou G. Kúšikovej, neskôr D. Sokolovičovej a následne M. Krahulcovej a Slavomíra Krahulca. Od roku 2018 sa vedenia DFSk ujala Ing. Zuzana Rafaelisová, dlhoročná členka súboru Podhorčan.

V obci pri MŠ pôsobí aj súbor najmenších detí, ktoré nacvičujú ľudové tance a spevy. Trénujú ich pani učiteľky v Materskej škôlke - p. A. Borgulová a H. Dudáková.

Členov folklórnych skupín spája spoločný záujem o folklór a snažia sa uchovávať ľudové tradície .
 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE