Informácia

Oznamujeme všetkým diabetickým pacientom:

 

Od 1.11.2014 začína ordinovať v Banskej Štiavnici diabetológ pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní.

Ambulancia sa nachádza v zdravotnom stredisku Medicentrum BS na sídlisku Drieňová, na ulici Energetikov číslo 1.

Jedná sa o nedávno vybudované zdravotné stredisko pred výjazdom na Kolpašskú cestu.

Vzhľadom na to, že lekár MUDr. Jaroslav Kalivoda bude dochádzať z Českej republiky zavádzame objednávkový systém.

Každý pacient sa musí objednať na mobilnom čísle 0940 892 596.

Žiadame všetkých pacientov, aby sa objednávali v dostatočnom predstihu a nenechávali to na poslednú chvíľu. Môže sa stať, že budú objednaný na neskorší termín.

Objednávkový systém začína dňom 27.10.2014.

Zároveň žiadame všetkých pacientov o trpezlivosť a dodržiavanie pokynov diabetológa.    

 

DiaInt, s.r.o.

Mgr. Michaela Ferjančíková, konateľka spol.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE