Kultúrne pamiatky

Farský kostol Návštevy Panny Márie v Podhorí

Farský kostol Návštevy Panny Márie v Podhorí bol postavený v roku 1718 z iniciatívy superiora jezuitov v Banskej Štiavnici Gašpara Rísa, so súhlasom Ladislava Bíbera generálneho vikára a ostrihomského arcibiskupa, kardinála Kristiána Augusta, saského vojvodcu. Bezprostredným organizátorom výstavby bol jezuita páter Andrej Koutil, vtedajší správca kostola sv Kataríny v Banskej Štiavnici.
Finančne túto stavbu podporili aj miestni veriaci svojimi milodarmi z vtedy oboch obcí Žakýl a Teplá, ktoré sú dnes spojené v jednu, s názvom Podhorie.
Kostol nebol vysvätený - konsekrovaný, ale len požehnaný - benedikovaný superiorom Gašparom Rísom dňa 16. októbra 1718 na deň sv. Galla (Havla), čo v tom roku pripadlo na 19. nedeľu po Turíciach, čiže tretiu októbrovú. Tento deň je zatiaľ výročitým dňom požehnania tohto chrámu.
Slávnosť patrocínia - titulárna slávnosť kostola sa slávi dňa 2. júla v deň sviatku Návštevy Panny Márie
Kostol mal po výstavbe jeden otár vysvätený až v roku 1739 Františkom Klobušickým, sufragánom ostrihomského arcibiskupa. Svedectvo o vysviacke oltára aj s pečaťou bolo uložené vo vnútri oltára. Terajší oltárny obraz Návštevy Panny Márie bol obstaraný až v 19. storočí, presný dátum nie je uvedený.
Korpus kostola bol jednoduchý, bez sanktuária, zákristie a predsiene, ktoré boli pristavené až koncom 18. storočia. Loď kostola je jednoduchá baroková stavba s polkruhovým uzáverom, s lomenými oblúkmi okien gotického tvaru. Pod kostolom je krypta dlhá 2 siahy.

Pri kostole je samostatná zvonica, ktorá bola postavená spoločne s kostolom.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE