Zasadnutie v mesiaci marec 2016

Zasadnutie obecného zastupiteľstval sa bude konať dňa 11. marca 2016, v piatok o 19,00 hod v zasadačke OU s nasledujúcim programom:

Pozvánka na zasadnutie_marec 2016

Zápisnica marec 2016

Uznesenie marec 2016

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE