Prírodný amfiteáter

Prírodný amfiteáter - dejisko kultúrnych akcií – FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI PODHORIE ( do roku 2012 sa organizovali každé dva roky v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom pod názvom Pohronské slávnosti).

Tieto slávnosti sú prehliadkou folklórnych súborov a skupín, ľudových hudieb, inštrumentalistov, speváckych skupín, sólistov spevákov a tanečníkov detí i dospelých z okresov Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Krupina. Ich poslaním je aktivizovať folklórne kolektívy a jednotlivcov k systematickej práci, konfrontovať výsledky umeleckých úsilí smerujúce k neustálemu oživovaniu a udržiavaniu miestnych kultúrnych tradícií. Na Folklórnych slávnostiach sa zúčastňuje cca 300 účinkujúcich a zhruba toľko návštevníkov.

Záujem zo strany folklórnych kolektívov neupadá, ale stáva sa prestížou vystupovať na slávnostiach v Podhorí.

Osobitná časť slávností je venovaná vystúpeniu detských folklórnych skupín a súborov. Sprievodnými podujatiami slávností sú :

- Gulášmajster - súťaž vo varení guláša (od roku 2017 už nie je súčasťou slávností ale ako samostatná akcia v septembri)

- jarmok remesiel – predvádzanie techník,

- ochutnávka miestnych špecialít,

- rozprávkové Podhorie

- školička tanca

- tvorivé dielne pre deti

- zábavné atrakcie

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE