Publikácia - Podhorie,Teplá a Žakýl autor: Jozef Košta

Kniha približuje históriu dvoch obcí Teplej a Žakýla nachádzajúcich sa neďaleko Banskej Štiavnice od prvého zachovaného písomného záznamu

z roku 1075. Mapuje život v týchto obciach, ktoré majú rôzny pôvod vzniku, ale ktoré osud zviedol do spoločného súžitia až po nové spoločné meno - Podhorie od roku 1964. Je výsledkom kvalitnej práce Jána Koštu, ktorý sa v nej podrobne venoval obyvateľom, usadlostiam a reáliám zo života oboch obcí. Je to publikácia, ktorá nám všetkým približuje ťažký život v tom období a zároveň pripomína nielen skutočných predkov súčasným obyvateľom, ale i známe osobnosti, ktorých život je navždy spojený s týmito obcami.

Autor: Jozef Košta (1917 - 2008)

Rodák z Lovče v okrese Žiar nad Hronom. Väčšinu života pracoval ako ekonóm-kontrolór v úverových, potravných a výrobných družstvách. Pôsobil ako archivár v Štátnom archíve v Radvani pri Banskej Bystrici. Všetok svoj voľný čas venoval "kronikárčeniu". Okrem kroniky rodnej obce Lovča napísal kroniky viacerých obcí, predovšetkým v okrese Žiar nad Hronom. Príkladný je jeho odkaz mladým generáciám o potrebe poznávania histórie - obce, rodného kraja a národa ....

Odborný garant: Ing. Ján Maďar, Ing. Dana Lóžiová

Práce na texte: Ing. Ján Maďar, Ing. Dana Lóžiová, MUDr. Peter Martanovič

Jazyková úprava: vzhľadom na autentickosť dokumentov uvádzaných v publikácii, jazyková úprava nebola vykonaná.

Grafická úprava: Ing. Dana Lóžiová

Fotografie: archív občanov obce, www.hrady.sk, www.zamky.sk,

Grafický návrh obálky: Peter Moravčík, Davidstudio Žilina

Vydal: Medistar, s.r.o., Zvolen

Tlač: Juraj Štefuň - GEORG Žilina

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE