Zasadnutie OZ v mesiaci marec 2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 23.3. 2018, v piatok o 19,00 hod v zasadačke Obecného úradu s nasledujúcim programom:

Pozvánka na zasadnutie_marec 2018.pdf

Zápisnica marec 2018.pdf

Uznesenie marec 2018.pdf

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE