Zasadnutie v mesiaci december 2015

Zasadnutie obecného zastupiteľstval sa bude konať dňa 11. decembra 2015, v piatok o 19,00 hod v zasadačke Obecného úradu s nasledujúcim programom:

Pozvánka na zasadnutie_december 2015.doc

Zápisnica december 2015.doc

Uznesenie december 2015.doc

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE