Zasadnutie v mesiaci jún 2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa nebude konať v mesiaci jún, podľa harmonogramu, ale prvý piatok v mesiaci júl, dňa 7.7. 2017, v piatok o 19,00 hod v zasadačke Obecného úradu s nasledujúcim programom:

Obecné zastupiteľstvo sa z objektívnych dôvodov nekoná. Najbližšie sa bude konať dňa 28.7.2017 o 19,00 hod.

K záverečnému účtu prebehlo schvaľovanie e-mailom.

Zápisnica jún 2017.pdf

Uznesenie jún 2017.pdf

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE