Zasadnutie v mesiaci máj 2015

Zasadnutie obecného zastupiteľstval sa bude konať dňa 29. mája 2015, v piatok o 18,00 hod v sále Kultúrneho domu s nasledujúcim programom:

Pozvánka na zasadnutie_máj 2015

Zápisnicu a uznesenia si môžete pozrieť tu:

Zápisnica máj 2015

Uznesenie máj 2015

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE