Zasadnutie v mesiaci marec 2015

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 27. marca 2015 o 19,00 hod v sále Kultúrneho domu s nasledujúcim programom:

Pozvánka_zastupiteľstvo_marec_2015

Zápisnicu a uznesenia si môžete prečítať tu:

Zápisnica marec 2015

Uznesenie marec 2015


Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE