Zasadnutie v mesiaci november 2012

Starostka obce si Vás dovoľuje informovať, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhorie, sa bude konať dňa 9. novembra 2012 (v piatok) o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Podhorie.

Program zasadnutia zastupiteľstva:

 
    1. Privítanie
    2. Schválenie programu
    3. Určenie zapisovateľa, overovteľov zápisnice a uznesenia
    4. Úprava rozpočtu r. 2012
    5. Návrh rozpočtu r. 2013
    6. Žiadosti
    7. Odovzdanie kníh pre knižnicu p. Baker
    8. Návrh uznesenia
    9. Záver

Zasadnutie je verejné.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE