Zasadnutie v mesiaci október 2015 - 2

Zasadnutie obecného zastupiteľstval sa bude konať dňa 30. októbra 2015, v piatok o 18,00 hod v zasadačke Obecného úradu s nasledujúcim programom:

Pozvánka na zasadnutie_október 2015 - 2

Zápisnica október 2015 -2

Uznesenie október 2015-2

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE